Monthly Archives: September 2014

Vietnamese websites hacked for phishing campaigns

Trong tháng 8 và 9/2014, đã có hàng trăm website của Việt Nam bị hacker lợi dụng để đặt các trang web lừa đảo trực tuyến.
Dưới đây là một số ví dụ:
4
1
2
3
Các website của Việt Nam thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các hacker, với con số lên đến hàng nghìn site mỗi tháng. Mục đích tấn công của hacker khá đa dạng, trong đó có bao gồm việc lợi dụng các máy chủ này để thực hiện các cuộc tấn công khác ví dụ như làm máy chủ điều khiển botnet hay dựng các website lừa đảo trực tuyến.
Các cuộc tấn công lừa đảo thường nhằm vào người sử dụng của các dịch vụ thương mại điện tử, ngân hàng điện tử hoặc các dịch vụ trực tuyến phổ biến như email, hay mạng xã hội.
Lý do chủ yếu để các tội phạm sử dụng những máy chủ này để tấn công lừa đảo trực tuyến là do sự ẩn danh. Việc truy tìm dấu vết của tội phạm sẽ phức tạp hơn, thay vị hacker tự mua  hoặc thuê các máy chủ để đặt các trang lừa đảo.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên vẫn xuất phát từ việc đơn vị chủ quản của các website ở Việt Nam còn lơ là trong việc đảm bảo an toàn an ninh cho website, dẫn đến website tồn tại nhiều lỗ hổng để giới tội phạm lợi dụng.